Personal details

Dr. Franjo Pehar

Pehar Od 2005. radim kao asistent na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Moji primarni istraživački interesi vezani su za povijest i teoriju informacijskih znanosti, znanstvenu komunikaciju i (e)nakladništvo, te primjenu bibliometrijskih metoda u analizi znanstvene komunikacije (posebice u polju informacijskih znanosti). Doktorsku disertaciju pod naslovom “Bibliometrijska uloga časopisa u polju informacijskih znanosti : bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske i Informatologije” obranio sam 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. godine sam urednik mrežnog izdanja časopisa “Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova“. Gotovo deset godina sam uključen u organizacijski odbor međunarodne konferencije “LIDA: Libraries in the Digital Age” koja se održava/la u Dubrovniku, na otoku Mljetu i u Zadru. Dobitnik sam nagrade “Eva Verona” (2008.) koja se svake druge godine dodjeljuje mladim knjižničarima članovima Hrvatskog knjižničarskog društva. Od 2008. godine uključen sam u projekt “Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke” koje finacira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa Repbulike Hrvatske. Od 2005. godine sudjelujem u izvođenju većeg broja kolegija na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Prije toga sam šest godina radio u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Sveučilišnoj knjižnici u Zadru. Određeno vrijeme radio sam i kao savjetnik tvrtke Swets(&Blackwell) za jugoističnu Europu. Diplomski studij iz sociologije i kroatologije završio sam na Hrvatskim studijima – Studia Croatica, a informacijske znanosti na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Organization University of Zadar (UniZD)
Phone +385 (0)23 345 026
Fax +385 (0)23 345 053
Address Mihovila Pavlinovića bb 23000 Zadar
Country Croatia
Web site http://ozk.unizd.hr/people/fpehar/